Ana Sayfa
2019-03-14 09:16:02 ( 5714 izlenme )
Reklamlar

Bir Ölü Kabre Konulup Üzerine Toprak Atılmağa Başlandığı Vakit, Kabir Ona Şöyle Seslenir:

Bir Ölü Kabre Konulup Üzerine Toprak Atılmağa Başlandığı Vakit, Kabir Ona Şöyle Seslenir:


▬ “Sen Benim Sırtımda Gezip Ferâhlanırdın. Bugün ise Benim İçimde Mahzûn Olursun! Sen Benim Sırtımda Çeşit Çeşit Yiyecekler Yerdin. Şimdi ise Benim İçimde Seni Böcekler Yiyecek!”

Kabrin Üzeri Tamamen Toprakla Doluncaya Kadar Bu Gibi Kınayıcı Sözlere Devam Eder.

Abdullah b. Mes’ud Radiyallâhû Anh, Rasülullah Aleyhisselâtû Vesselâm Efendimize Sordu:

▬ “Yâ Rasülullah! Bir Ölü, Kabrine Konulduğu Vakit İlk Önce Karşılaştığı Şey Nedir?”

Aleyhisselâtû Vesselâm Efendimiz Buyurdu ki:

▬ “Ey Mes’ud’un Oğlu! Bu Soruyu Şimdiye Kadar Bana Senden Başka Soran Olmamıştı. İlk Defa Ölüye Muhatap Olup Seslenecek Olan Bir Melektir ki, Adı Rûmân’dır. Kabirler Arasında Dolaşır...” ve Ölüye Şöyle Seslenir:

▬ “Ey Allah’ın Kulu, Amelini Yaz!”

Ölü Der ki:

▬ “Benim Yanımda Kalem, Kâğıt Yoktur?”

Bunun Üzerine Rûmân Der ki:

▬ “Yazıklar Olsun! Senin Kefenin Kâğıdındır, Mürekkebin, Hayat Bakiyesi Olan Kanındır. Kalemin, Senin Parmağındır.”

Bunları Söyler Söylemez Hemen Kefeninden Bir Parça Koparır. Sonra Kul Yazmağa Başlar. Her Ne Kadar Dünyâda Yazmayı Bilmeyen Bir Kul Olsa da Allah Celle Celâlühû Tarafından Öğretilir. Bir Gün Gibi Bir Zaman İçerisinde Bütün İyiliklerini ve Kötülüklerini Yazar.

Sonra Melek, O Yazılanları Dürüp Ölünün Boynuna Asar. O, Bu İşlemi Bitirdikten Sonra Kabrin Azâb Melekleri Gelirler.2. Onlar, Sivri Dişleriyle Toprağı Yarıp Çıkan Simsiyah İki Melektir. Upuzun Saçları Vardır, Yere Doğru Sarkarlar. Her İkisinin de Gök Gürültüsünü Andıran Sesleri Vardır. Gözleri Çakan Çakmak Gibidir. Nefesleri Fırtına Gibidir. Her Birinin Elinde Demirden Bir Sopa Vardır. Öyle Ağırdır ki, Bütün İnsanlar ve Cinler Bir Araya Gelseler Onu Yerinden Kaldıramazlar. Onunla En Büyük Dağa Vurulsa, Dağ Ufalır, Yerle Bir Olur.

Nefs, Bu Durumu Görünce Korkup Kaçar ve Ölünün Burun Deliğine Girer. Bunun Üzerine Ölü, Göğüs Kısmından Doğru Canlanır ve Ölüm Hâlindeki Şeklini Alır Fakât Hareket Etmeğe Güç Yetiremez. Ancak Duyar ve Görür. Daha Sonra Azâb Melekleri Korkutarak ve Eziyet Ederek Onu Azarlarlar ve Kendisine Şu Soruları Sorarlar:

▬ “Rabbin Kimdir?”

▬ “Peygamberin Kimdir?”

▬ “Kıblen Neresidir?”

Hakk Teâlâ Hazretleri Kimi Muvaffak Kılarsa, O Kimse Dirâyetle Onlara Soru Yöneltir ve:

▬ “Sizi Bana Kim Gönderdi?”

Der. Daha Sonra Onların Sorularına Cevap Verir:

▬ “Rabbim Allah’tır.”

▬ “Peygamberim Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

▬ “Dinim İslâm’dır.”

▬ “Kıblem Kâbe’dir.”

Bu Sözleri Ancak Seçkin Kullar Rahatça Söyler. Bunun Üzerine Meleklerden Biri Diğerine Der ki:

▬ “Doğru Söyledi, Bu Kadarı Yeterlidir.”

Sonra Melekler Onu Bir Kubbe Gibi Kabrine Koyarlar ve Ona Sağ Tarafından Cennete Bir Pencere Açarlar. Sonra Kendisi İçin Orayı Cennet İpeği ve Cennet Kokusu ile Döşerler. O Açılan Pencereden Cennet Kokuları Gelir, Hafif ve Tatlı Bir Rüzgâr Eser. Daha Sonra En Çok Sevdiği Bir Şahsın Suretinde Ameli Ona Gelir, Kendisi ile Konuşup Arkadaşlık Eder. Kabrini Bir Nûr Doldurur ve Kendisi Büyük Bir Neşe İçerisinde Kalır. Kıyâmete Kadar Bu Böyle Devam Eder...”

3.Yukarıda Anlatılan Durumdan Daha Düşük Derecede Olanlar, İlim ve Ameli Az Olan Mü’minlerdir. Onların, İlimden ve Melekût Âleminin Sırlarından Nâsipleri Yoktur. Böyle Bir Kimsenin Ameli de Rûmân’dan Sonra En Güzel Surette, Güzel Kokulu ve Güzel Elbiseli Olarak Kendisine Gelir ve Ona Der ki:

▬ “Beni Tanıyor musun?”

O Kimse de Karşılık Verir:

▬ “Tanımıyorum Fakât Sen Kimsin ki, Allah Celle Celâlühû Senin Sebebinle Bana Çeşitli Lütuf ve İhsânlarda Bulundu?”

O da Cevap Verir:

▬ “Ben Senin Sâlih Amelinim! Sen Mahzûn Olma, Az Sonra Sana Münker ve Nekîr Melekleri Gelecekler; Sana Soru Soracaklar, Sakın Dehşete Kapılma, Korkma!”

Sonra Vereceği Cevapları da Ona Telkin Eder. Bu Sırada, Zikri Daha Önce Geçtiği Şekilde Münker ve Nekîr Melekleri Gelirler ve Sorularını Sorarlar. O da Rahatlıkla Cevap Verir:

▬ “Rabbim Allah’tır.”

▬ “Peygamberim Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

▬ “Rehberim Kur’an’dır.”

▬ “Kıblem Kâbe’dir.”

▬ “İbrahim Aleyhisselâm Benim Atamdır ve Onun Milleti de Benim Milletimdir.”

Melekler:

▬ “Doğru Söyledin.”

Derler ve Önce Birinci Derecede Olanlara Yaptıklarını Gibi Yaparlar. Ancak Önce Ona Sol Tarafından Cehenneme Bir Pencere Açarlar. O da Cehenneme Bakar. Oradaki Yılanları, Akrepleri, Bukağı ve Kelepçeleri, Zincirleri, Sıcaklığı ve İrinden Zakkuma Kadar Orada Var Olan Her Şeyi Görür ve Çok Korkar. Bunun Üzerine Melekler Derler ki:

▬ “Korkma! Sana Bir Kötülük Yoktur. Bu Senin Cehennemdeki Yerin idi Fakât Allah Celle Celâlühû Onu Cennetteki Yerine Tebdil Eyledi.”

Sonra Onun Gözlerini Cehennem Penceresinden Çevirip Kapatırlar. Üzerinden Aylar, Yıllar ve Asırlar Geçer Fakât O, Üzerinden Ne Kadar Zaman Geçtiğini Bilemez.

4.İnsanlardan Bâzıları Soruları Cevaplamada Acemilik Çekerler. Eğer Bir Kimsenin İnancı Değişik ise, “Rabbim Allah’tır.” Demekten Çekinir ve Allah Celle Celâlühû’dan Başka Lafızlar Saymağa Başlar. Bunun Üzerine Ona Bir Darbe Vururlar. Bu Darbeden Çıkan Kıvılcımla Kabri Tutuşup Yanar. Bâzı Günler Söndürülür, Sonra Dünyâda Kaldığı ve Yaptığı Amelin Durumuna Göre Tekrar Tutuşturulur.

İnsanların Bir Kısmına da, “Dinim İslâm’dır.” Demek Zor Gelecektir. Bu Gibi Olanlar, Şüpheye Düşerler ve Doğru Cevap Veremezler. Onlar, Ölüm Hâlinde iken de Fitneye Düşenlerdir. Meleklere Doğru Cevabı Veremeyince Ona da Bir Darbe Vururlar. Yine Daha Önce Anlatıldığı Gibi O Darbeden Çıkan Kıvılcımla Onun da Kabri Tutuşup Yanar.

İnsanlardan Bâzılarına da, “Rehberim Kur’an’dır.” Demek Zor Gelecektir. Çünkü O, Kur’an’ı Okurdu Fakât Ondan Ders Almazdı. Kur’an’ın Emirlerine ve Yasaklarına Uymazdı. Sağlığında İnsanlar Onun Çevresinde Dolaşırlar ve Ondan Bilgi Almağa Çalışırlardı. O ise Başkalarına Nasihât Eder Fakât Kendisine Bir Hayrı Dokunmazdı. Bu Sebeple Ona da Daha Önce Yapılanlar Gibi Yapılır. Bir Darbe Vurulur ve O Darbeden Kıvılcımla Onun da Kabri Tutuşup Yanar.

Bir Kısım İnsanlara da, “Peygamberim Muhammed Aleyhisselâm.” Demek Zor Gelecektir. Çünkü O, Hayatta iken Peygamberin Sünnetini Unutmuş ve Onu Hiç Hatırına Getirmemişti.

Bâzı İnsanlara da, “Kıblem Kâbe’dir.” Demek Zor Gelecektir. Çünkü O, Namazında Çok Defa Kıble Tarafını Araştırmaz ve Kıbleye Yönelmezdi ya da Namazında Sağa-Sola Dönerdi ve yâhut da Rükûlarında ve Secdelerinde Bozukluk Olurdu. Namazın Fâziletleri Hakkında Rivâyet Edilenler Nasihât Olarak Sana Kâfidir. Allahû Teâlâ, Üzerinde Namaz Borcu Olanın Duâsını Kabûl Etmez. Üzerinde Harâm Elbise Bulunanın Namazını da Kabûl Etmez.

İnsanlardan Bâzılarına da, “Benim Atam İbrahim Aleyhisselâm’dır.” Demek Zor Gelecektir. Çünkü O, Bir Gün Bir Söz Duymuş ve Şüpheye Düşmüştü de, “Acaba O Yahudi miydi Yoksa Hıristiyan mı idi?” Diye Vehme Kapılmıştı. Bu Sebeple Ona da Diğerlerine Yapılanlar Gibi Muamele Edilecektir. Bütün Bu Çeşit Olayların Hepsini Biz, ❛İhyâ’u Ulûm’id-Dîn❜ Adlı Eserimizde Genişçe İzâh Eyledik. Yukarıda Anlatılanlar, Kusurlu Mü’minler ile Alâkalı Olan Bölümlerdi.

5.Fâcir Olanlara Gelince; Münker ve Nekîr Melekleri Onlara da, “Rabbin Kimdir?” Diye Soracaklar, Onlar da, “Bilmiyorum.” Diye Cevap Vereceklerdir. Bunun Üzerine Melekler, “Bilmez Olaydın!” Diyecekler ve Demir Sopa ile Vuracaklardır. Bu Darbe ile O, Yedi Kat Yerin Dibine Girecektir. Sonra Onu Çekip Kabrine Çıkaracaklar, Sonra Tekrar Vuracaklar ve Bu Hâl Yedi Defa Tekrar Edecektir.

Bâzı İnsanların Amelleri, Kıyâmete Kadar Havlayacak Olan Bir Köpek Şekline Getirilecektir. Bâzı İnsanların Amelleri de Domuz Yavrusu Şekline Döndürülecektir.

[Îmâm-ı Gazâlî – ed-Dürretü’l-Fâhire]

Sevâd-ı A'zam fb səhifəsi

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Hastalıklardan Uzak Durmanızı Sağlayacak 10 Öneri Altaylı'nın 'araç israfı' yalanına Topbaş'tan cevap! ABD: Türkiye'nin kontrolü ele geçirdiği haberlerini alıyoruz! Çözüm yerli ve millî ilâçta