Ana Sayfa
26 Mayıs 2019 ( 269 izlenme )
Reklamlar

KABİR AZABINDAN KURT-ULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR.

KABİR AZABINDAN KURT-ULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR.

Peygamberimiz nelerden Allah’a sığınırdı? Kabir azabından kurtulmak için neler yapılır? Kur’ân’ın diğer sûrelerinin her birinden 70 hasene daha üstün ve kabir azabından koruyan sureler…


Resûlullah Efendimiz, duâlarında:


“Yâ Rabbi! Kabir azâbından, Cehennem azâbından, hayatın ve ölümün iptilâlarından ve kör Deccâl’in fitnesine uğramaktan Sana sığınırım!”[1] buyurmak sûretiyle Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmiş ve ümmeti olarak bizlere de bu dört husustan Allâh’a sığınmamızı tavsiye

buyurmuşlardır.


Zira kabir âleminde herkes, yanında sadece bu dünyada yapmış olduğu amelleri bulacaktır. Bu sebeple kötü ameller, kişi için büyük bir zillet; sâlih ameller ise sahibi için güzel bir dost ve muhâfızdır.


KABİRDE NELER OLACAK?


Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:


“İnsan kabre girdiğinde -mü’min ise- namaz, oruç gibi amelleri etrafını sarar. Melek, namazın olduğu taraftan gelmek istediğinde namaz onu geri çevirir; orucun tarafından geldiğinde oruç onu geri çevirir. Melek uzaktan seslenerek; «Kalk!» der. O da yattığı yerden kalkıp oturur…


Kabirdeki, fâcir veya kâfir biri ise melek yanına gelir. Ölü ile (azap) meleği arasında, (azap) meleğini engelleyecek (ibadet ve sâlih amellerden herhangi) bir şey yoktur…” (Ahmed, VI, 352. Krş. Heysemî, III, 51-52)


“Kişi kabre konulduğunda (azap meleği) gelir. Baş tarafından gelirse, onu Kur’ân tilâveti uzaklaştırır. Elleri tarafından gelirse, zekât ve sadakası uzaklaştırır. Ayak tarafından gelirse, câmilere yürümesi onu uzaklaştırır. Sabır da kenarda büyük bir kalkandır. Melek; «Eğer bir boşluk bulsaydım, ölünün yanına varırdım!» der.” (Heysemî, III, 52)


KABİR AZABINDAN KORUYAN SURELER


Yine “Mülk Sûresi”ni çokça okuyanların da kabir azâbından kurtulacakları beyan edilmiştir. Zira Efendimiz:


“O Mânia’dır.” buyurmuş, yani kabir azâbını men edeceğini, kişiyi kabir azâbından koruyacağını haber vermiştir.[2]


Hazret-i Câbir şöyle buyurur:


“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz;


«الۤمۤ . تَنْز۪يلُ» (Secde) ve «تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» (Mülk) sûrelerini okumadan uyumazlardı.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân [Sevâbu’l-Kur’ân], 9/2892)


Tâbiîn nesli ulemâsından Tâvûs bin Keysan Hazretleri şöyle der:


“Bu iki sûre, Kur’ân’ın diğer sûrelerinin her birinden 70 hasene daha üstündür.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân [Sevâbu’l-Kur’ân], 9/2892)


Bununla birlikte ölüm hastalığında çokça İhlâs Sûresi’ni okumanın, kişiyi kabir azâbından kurtaracağı da nakledilmektedir.[3]


Dipnotlar:


[1] Buhârî, Cenâiz, 88; Müslim, Mesâcid, 128-134.


[2] Bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 9/2890; Hâkim, II, 540/3839; Heysemî, VII, 128.


[3] İmâm Şârânî, Ölüm Kıyâmet Âhiret, Bedir Yay. s. 102, 130.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Utanmadan bir de söz verdi KIZ ÇOCUĞU OLANLARA BÜYÜK MÜJDE Erdoğan imzaladı!Milyonlarca kişiye 3 bin Tl yattı Katar'dan dünya devine büyük şok!