Reklamlar

Tek tek ortaya çıkıyor!

Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri...
1 / 135


Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.


 


2 / 135


1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek


(يقول: أنا نبي)


Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32.


3 / 135


2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek


(ثم يثني فيقول أنا ربكم)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077


4 / 135


3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.


 (يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.


5 / 135


4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.


(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)


Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.


6 / 135


5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.


 (Cessase hadisi حتى أو حيث مغرب الشمس/ ففي المغرب صومعة الراهب)


Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.

6- Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.

 (وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)


7 / 135


6- *Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.* (وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)


8 / 135


7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.


 (شديد التشكي؛ كثير التشكي)


Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.


9 / 135


8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.


(رجل أفحج)


Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.


10 / 135


9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme

(Hadis meali)


Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942


11 / 135


10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak


(Hadis meali)

Kaynak:ithafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85
Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri...


24.12.2018 11:34


1 / 135


Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.


 


2 / 135


1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek


(يقول: أنا نبي)


Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32.


3 / 135


2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek


(ثم يثني فيقول أنا ربكم)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077


4 / 135


3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.


 (يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.


5 / 135


4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.


(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)


Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.


6 / 135


5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.


 (Cessase hadisi حتى أو حيث مغرب الشمس/ ففي المغرب صومعة الراهب)


Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.

6- Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.

 (وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)


7 / 135


6- *Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.* (وفَعَّال من أَبنية المبالغة أَي يكثر منه الكذب والتلبيس)


8 / 135


7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.


 (شديد التشكي؛ كثير التشكي)


Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.


9 / 135


8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.


(رجل أفحج)


Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.


10 / 135


9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme

(Hadis meali)


Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942


11 / 135


10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak


(Hadis meali)

Kaynak:ithafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85


12 / 135


11- Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.


(cessase hadis)


Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328


Müslim no:294

islamlarda çıkar aldatmakla iş görür..! 


13 / 135


12- "Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer."


(Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)

[06/08 22:12] : 13- ''Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak''

(Hadis meali)


14 / 135


13- *Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak.*


 (وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38613; Mucemu’l-Kebir, hadis no: 6; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, hadis no: 6588.


15 / 135


14- *"Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir.”*


Hadis-i Şerif

Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60.15- *Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.*فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعة صالح عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف


Kaynak: el-Müstedrek, 1/330; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 6815


17 / 135


16- *Tahkiki imana ermiş olanlar “Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı.Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah’ın cc. düşmanıdır.” diyecekler.*


Kaynak: Mervezi, el-Fiten, 2/538.


18 / 135


17 *Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.*


 (إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك)


Kaynak: el-Müstedrek, 4/507


19 / 135


18- *Müminler deccalden büyük zarar görecekler.*


(وتأخذ المؤمنين فيه شدة شديدة)


Kaynak: İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262


20 / 135


19- *Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak.*


(فيكذبونه . فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت.... فيصدقونه . فيأمر السماء أن تمطر فتمطر)


Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.


21 / 135


20- *Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak*


(فَأَكْثَرُ تُبَّاعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ).


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 8409.


22 / 135


21- *Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.*


(ويكون من أصحابِهِ اليهودُ والمجوسُ والنَصَارَى وهذِه الأعاجمُ من المشركين)


Kaynak: İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/60.


 


23 / 135


22- *Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.*


(فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه)


Kaynak: el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943;


 


24 / 135


23- *Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.*


(لا تصلوا إلا ثلاثا)


Kaynak: el-Müstedrek, 4/468


25 / 135


24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur’an’ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.*


 (يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم)


Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek, 4/486


26 / 135


25- *Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.*


(يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفا)


Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825


 


27 / 135


26- *Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.*


 (فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما)


Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim, hadis no: 2940.Reklamlar
2018-12-24 11:23:11
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
200 GRAMLIK PARMAK KIZ ARTIK BÜYÜDÜ!