Eşler Arasında Haram Olan Şeyler Neler?

Eşler Arasında Haram Olan Şeyler Neler?


Yüce Allah eşleribirbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğindendilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir. Fakat eşler arasındaki bucinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşlerarasında da cinsel haramlar vardır. Buharamların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir. Aşağıda 9 madde 
Reklamlar
31 Aralık 2020
Reklamlar