domates dilimi

SAKSI VE AÇIK TARLA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN BESLENME BOZUKLUKLARI Yapraklar küçük kalır, açık yeşil ve sarımsı renk alır. Çiçekler olgunlaşmadan dökülür. Azot noksanlığı: Yapraklar fazla geniş ve uçları aşağı doğru kıvrık olur.Meyveler güç olgunlaşır. Azot fazlalığı: Yapraklar sert ve dik,koyu yeşil ve mavimsi yeşil bir renk alır. Fosfor noksanlığı: Yapraklar koyu yeşil renkte olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir.Meyvelerde olgunlaşma düzensiz ve renk açık olur.Lekeli olgunluk görülür. Potasyum noksanlığı: Çiçek burnu çürüklüğü görülür. Kalsiyum noksanlığı: Yaşlı yapraklarda damarlar aralarında,kenarlardan başlayıp içe doğru ilerleyen sararma şeklinde kloroz görülür.Yapraklar gövdeye doğru sarkar. Magnezyum noksanlığı: Genç yapraklarda sararma şeklinde klorozlar oluşur. Demir noksanlığı: Boğumlar arası incelme normalin yarısı veya üçte biri oranında kısalmalar olması nedeniyle bitki bodur görünümdedir.Yaşlı yaprakların uçları yukarı doğru kıvrık görünümdedir. Çinko noksanlığı: İnce damarlar arasında renk açılması olur. Mangan noksanlığı: Genç yapraklar kalınlaşmış kırılabilir yapıda oluşurlar.kahverengi nekrorik lekeler vardır. Bor noksanlığı: Yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur.Simtomlar daha sonra yaprak kenarına ve orta damara doğru yayılır
Reklamlar
13 Ocak 2021
Reklamlar